Doel:

Het doel van soortenlijst.be is om de online referentie te worden inzake naamgeving en voorkomen van soorten in België. We wensen dit samen te brengen in één eenvoudig te consulteren website die de informatie centraliseert en standaardiseert.

De website wil zich richten tot een breed publiek: Onderzoekers, beleidsmakers, studenten, journalisten, natuurbeheerders en alle natuurliefhebbers.

Deze website heeft volgende voordelen:

  U heeft snel toegang tot:

  1. een volledige lijst met soorten die in België voorkomen
  2. een uitgebreide* classificatie volgens de huidige inzichten

  Voor elke beschreven soort vindt u:

  1. de aanvaarde wetenschappelijke naam
  2. de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse naam, indien deze bestaat
  3. alle mogelijke synoniemen
  4. of de soort inheems of geïntroduceerd is
  5. de beschermingsstatus
  6. de verspreiding
  7. het voorkomen
  8. het habitat

Na verloop van tijd:

  komen ook foto's van de soorten op de website
  worden verspreidingskaartjes getoond of links voorzien naar websites waarmee wordt samengewerkt


*Alle categoriën die momenteel getoond worden zijn rijk (regnum), stam (phylum), klasse (classis), orde (ordo), familie (familia), geslacht (genus), soort (species), ondersoort (subspecies), variëteit (varietas), vorm (forma) en ondervorm (subforma).

In de toekomst onderzoeken we of het mogelijk is om bijkomende categorieën op te nemen.