Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Class Basidiomycetes (2788 soorten)
Class Urediniomycetes (160 soorten)
Order Atractiellales (6 soorten)
Order Microbotryales (1 soorten)
Order Septobasidiales (1 soorten)
Order Sporidiales (0 soorten)
 Order Uredinales (152 soorten)
Genus Aecidiolum (1 soorten)
Genus Aecidium (99 soorten)
Genus Caeoma (53 soorten)
Family Coleosporiaceae (5 soorten)
Family Cronartiaceae (1 soorten)
Family Melampsoraceae (12 soorten)
Genus Nigredo (1 soorten)
Genus Peridermium (10 soorten)
Family Phragmidiaceae (9 soorten)
Family Pucciniaceae (94 soorten)
Family Pucciniastraceae (4 soorten)
Genus Roestelia (4 soorten)
Family Sphaerophragmiaceae (1 soorten)
Genus Trichobasis (2 soorten)
Genus Uredo (116 soorten)
Family Uropyxidaceae (1 soorten)
Class Ustilaginomycetes (70 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina