Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Class Basidiomycetes (2788 soorten)
Order Agaricales plaatjeszwammen (1861 soorten)
Family Agaricaceae (136 soorten)
Genus Anixia (3 soorten)
Family Bolbitiaceae (150 soorten)
Family Clavariaceae (14 soorten)
Family Coprinaceae (209 soorten)
Family Cortinariaceae (430 soorten)
Family Entolomataceae (180 soorten)
Family Fistulinaceae (0 soorten)
Family Hydnangiaceae (10 soorten)
Family Lycoperdaceae (25 soorten)
Family Marasmiaceae (65 soorten)
Family Mycenastraceae (1 soorten)
Family Nidulariaceae (9 soorten)
Family Pleurotaceae (14 soorten)
Family Pluteaceae (65 soorten)
Family Pterulaceae (3 soorten)
Family Schizophyllaceae (2 soorten)
Family Strophariaceae (90 soorten)
 Family Tricholomataceae (438 soorten)
Genus Arrhenia (2 soorten)
Genus Aspropaxillus (1 soorten)
Genus Asterophora (6 soorten)
Genus Asterotrichum (1 soorten)
Genus Callistosporium (1 soorten)
Genus Calocybe (8 soorten)
Genus Calyptella (3 soorten)
Genus Camarophyllopsis (5 soorten)
Genus Camarophyllus (2 soorten)
Genus Cantharellula (1 soorten)
Genus Clitocybe (55 soorten)
Genus Collybia (36 soorten)
Genus Cortinellus (3 soorten)
Genus Crinipellis (1 soorten)
Genus Cystoderma (6 soorten)
Genus Delicatula (1 soorten)
Genus Dermoloma (3 soorten)
Genus Dictyolus (1 soorten)
Genus Fayodia (3 soorten)
Genus Gamundia (1 soorten)
Genus Haasiella (1 soorten)
Genus Hemimycena (20 soorten)
Genus Hydropus (4 soorten)
Genus Hygrocybe (45 soorten)
Genus Hygrophorus (16 soorten)
Genus Hypsizygus (1 soorten)
Genus Lepista (12 soorten)
Genus Leptoglossum (3 soorten)
Genus Leptotus (1 soorten)
Genus Leucopaxillus (3 soorten)
Genus Lyophyllum (23 soorten)
Genus Mastoleucomyces (1 soorten)
Genus Megacollybia (1 soorten)
Genus Melanoleuca (23 soorten)
Genus Mniopetalum (2 soorten)
Genus Mycena (107 soorten)
Genus Mycenella (6 soorten)
Genus Myxomphalia (1 soorten)
Genus Nyctalis (5 soorten)
Genus Omphalia (5 soorten)
Genus Omphaliaster (1 soorten)
Genus Omphalina veentrechtertje (23 soorten)
Genus Ossicaulis (1 soorten)
Genus Panellus (3 soorten)
Genus Phaeolepiota (1 soorten)
Genus Phytoconis (3 soorten)
Genus Porpoloma (2 soorten)
Genus Pseudobaeospora (2 soorten)
Genus Pseudoclitocybe (3 soorten)
Genus Pseudohiatula (2 soorten)
Genus Pseudoomphalina (1 soorten)
Genus Resupinatus (5 soorten)
Genus Rhodopaxillus (3 soorten)
Genus Rhodotus (1 soorten)
Genus Rickenella (2 soorten)
Genus Rimbachia (2 soorten)
Genus Ripartites (2 soorten)
Genus Squamanita (3 soorten)
Genus Stigmatolemma (1 soorten)
Genus Tephrocybe (23 soorten)
Genus Tricholoma (53 soorten)
Genus Tricholomopsis (2 soorten)
Genus Trogia (1 soorten)
Family Tulostomataceae (3 soorten)
Family Typhulaceae (16 soorten)
Order Auriculariales (2 soorten)
Order Boletales (109 soorten)
Order Cantharellales (25 soorten)
Order Ceratobasidiales (9 soorten)
Order Christianseniales (0 soorten)
Order Cystofilobasidiales (0 soorten)
Order Dacrymycetales (9 soorten)
Order Filobasidiales (0 soorten)
Order Hymenochaetales (59 soorten)
Order Phallales (55 soorten)
Genus Pilacre (1 soorten)
Order Polyporales (338 soorten)
Order Russulales (209 soorten)
Order Stereales (0 soorten)
Order Thelephorales (46 soorten)
Order Tremellales (61 soorten)
Order Tulasnellales (4 soorten)
Class Urediniomycetes (160 soorten)
Class Ustilaginomycetes (70 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina