Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Class Arachnida spinachtigen (889 soorten)
Class Branchiopoda (3 soorten)
Class Chilopoda (42 soorten)
Class Diplopoda (58 soorten)
Class Entognatha (1 soorten)
Class Insecta insecten (18469 soorten)
Order Coleoptera kevers, schildvleugeligen, torren (4078 soorten)
Order Dermaptera oorwormen (6 soorten)
Order Dictyoptera (9 soorten)
Order Diptera vliegen en muggen (5104 soorten)
Order Embioptera (1 soorten)
Order Ephemeroptera eendagsvliegen, haften (65 soorten)
Order Hemiptera snavelinsecten (1128 soorten)
Order Hymenoptera vliesvleugeligen (5017 soorten)
Order Lepidoptera vlinders (2282 soorten)
Family Acrolepiidae (6 soorten)
Family Adelidae langsprietmotten (19 soorten)
Family Agonoxenidae (7 soorten)
Family Alucitidae (2 soorten)
Family Amphisbatidae (5 soorten)
Family Arctiidae beervlinders (36 soorten)
Family Autostichidae (2 soorten)
Family Batrachedridae (2 soorten)
Family Bedelliidae (1 soorten)
Family Blastobasidae (3 soorten)
Family Bucculatricidae (11 soorten)
Family Chimabachidae (3 soorten)
Family Choreutidae (4 soorten)
Family Coleophoridae kokermotten (104 soorten)
Family Cosmopterigidae (11 soorten)
Family Cossidae houtboorders (3 soorten)
Family Crambidae grasmotten (104 soorten)
Genus Acentria (1 soorten)
Genus Agriphila (7 soorten)
Genus Agrotera (1 soorten)
Genus Algedonia (1 soorten)
Genus Anania (2 soorten)
Genus Atralata (1 soorten)
Genus Calamotropha (1 soorten)
Genus Cataclysta (1 soorten)
Genus Catoptria (8 soorten)
Genus Chilo (1 soorten)
Genus Chrysoteuchia (1 soorten)
Genus Crambus (8 soorten)
Genus Cynaeda (1 soorten)
Genus Diasemia (1 soorten)
Genus Diasemiopsis (1 soorten)
Genus Dolicharthria (1 soorten)
Genus Donacaula (2 soorten)
Genus Duponchelia (1 soorten)
Genus Ebulea (1 soorten)
Genus Elophila (2 soorten)
Genus Euchromius (1 soorten)
Genus Eudonia (5 soorten)
Genus Eurrhypara (1 soorten)
Genus Eurrhypis (1 soorten)
 Eurrhypis pollinalis
Genus Evergestis (4 soorten)
Genus Friedlanderia (1 soorten)
Genus Heliothela (1 soorten)
Genus Loxostege (1 soorten)
Genus Mecyna (1 soorten)
Genus Nascia (1 soorten)
Genus Nomophila (1 soorten)
Genus Nymphula (1 soorten)
Genus Opsibotys (1 soorten)
Genus Ostrinia (1 soorten)
Genus Palpita (1 soorten)
Genus Parapoynx (1 soorten)
Genus Paratalanta (2 soorten)
Genus Pediasia (3 soorten)
Genus Perinephela (1 soorten)
Genus Phlyctaenia (3 soorten)
Genus Platytes (2 soorten)
Genus Pleuroptya (1 soorten)
Genus Psammotis (1 soorten)
Genus Pyrausta (8 soorten)
Genus Schoenobius (1 soorten)
Genus Sclerocona (1 soorten)
Genus Scoparia (4 soorten)
Genus Sitochroa (2 soorten)
Genus Spoladea (1 soorten)
Genus Thisanotia (1 soorten)
Genus Udea (5 soorten)
Genus Uresiphita (1 soorten)
Genus Witlesia (1 soorten)
Family Depressariidae (43 soorten)
Family Douglasiidae (3 soorten)
Family Drepanidae eenstaartjes (16 soorten)
Family Elachistidae grasmineermotten (37 soorten)
Family Endromidae gevlamde vlinders (1 soorten)
Family Epermeniidae (5 soorten)
Family Eriocraniidae (7 soorten)
Family Ethmiidae (4 soorten)
Family Gelechiidae tastermotten (147 soorten)
Family Geometridae spanners (295 soorten)
Family Glyphipterigidae (6 soorten)
Family Gracillariidae mineermotten (89 soorten)
Family Heliodinidae (1 soorten)
Family Heliozelidae (5 soorten)
Family Hepialidae wortelboorders (5 soorten)
Family Hesperiidae dikkopjes (17 soorten)
Family Incurvariidae (7 soorten)
Family Lasiocampidae spinners (16 soorten)
Family Lemoniidae (2 soorten)
Family Limacodidae slakrupsvlinders (2 soorten)
Family Lycaenidae blauwtjes en vuurvlinders (26 soorten)
Family Lyonetiidae (7 soorten)
Family Lypusidae (1 soorten)
Family Micropterigidae oermotten (7 soorten)
Family Momphidae (14 soorten)
Family Nepticulidae dwergmineermotten (82 soorten)
Family Noctuidae uilen (361 soorten)
Family Nolidae visstaartjes (11 soorten)
Family Nymphalidae schoenlappers, parelmoervlinders en zandoogje (49 soorten)
Family Oecophoridae (26 soorten)
Family Opostegidae (3 soorten)
Family Papilionidae pages (3 soorten)
Family Pieridae witjes (14 soorten)
Family Plutellidae koolmotten (3 soorten)
Family Prodoxidae (6 soorten)
Family Pterophoridae vedermotten (36 soorten)
Family Pyralidae snuitmotten (79 soorten)
Family Roeslerstammiidae (1 soorten)
Family Saturniidae nachtpauwogen (3 soorten)
Family Schreckensteiniidae (1 soorten)
Family Scythrididae (12 soorten)
Family Sesiidae wespvlinders (12 soorten)
Family Sphingidae pijlstaarten (19 soorten)
Family Stathmopodidae (1 soorten)
Family Thyrididae venstervlekjes (1 soorten)
Family Tineidae echte motten, eigenlijke motten (39 soorten)
Family Tischeriidae (6 soorten)
Family Tortricidae bladrollers (356 soorten)
Family Yponomeutidae stippelmotten (51 soorten)
Family Ypsolophidae (15 soorten)
Family Zygaenidae st. jansvlinders (6 soorten)
Order Mecoptera schorpioenvliegen (6 soorten)
Order Megaloptera (3 soorten)
Order Microcoryphia (5 soorten)
Order Neuroptera (59 soorten)
Order Odonata libellen en waterjuffers (75 soorten)
Order Orthoptera sprinkhanen en krekels (61 soorten)
Order Plecoptera steenvliegen (31 soorten)
Order Raphidioptera (6 soorten)
Order Siphonaptera (50 soorten)
Order Strepsiptera (7 soorten)
Order Thysanoptera blaaspotigen (280 soorten)
Order Trichoptera kokerjuffers, schietmotten (191 soorten)
Order Zygentoma (5 soorten)
Class Malacostraca (283 soorten)
Class Maxillopoda (199 soorten)
Class Ostracoda (129 soorten)
Class Pauropoda (8 soorten)
Class Pycnogonida (16 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina