Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Class Arachnida spinachtigen (889 soorten)
Class Branchiopoda (3 soorten)
Class Chilopoda (42 soorten)
Class Diplopoda (58 soorten)
Class Entognatha (1 soorten)
Class Insecta insecten (18469 soorten)
Order Coleoptera kevers, schildvleugeligen, torren (4078 soorten)
Order Dermaptera oorwormen (6 soorten)
Order Dictyoptera (9 soorten)
Order Diptera vliegen en muggen (5104 soorten)
Order Embioptera (1 soorten)
Order Ephemeroptera eendagsvliegen, haften (65 soorten)
Order Hemiptera snavelinsecten (1128 soorten)
Order Hymenoptera vliesvleugeligen (5017 soorten)
Order Lepidoptera vlinders (2282 soorten)
Order Mecoptera schorpioenvliegen (6 soorten)
Order Megaloptera (3 soorten)
Order Microcoryphia (5 soorten)
Order Neuroptera (59 soorten)
Order Odonata libellen en waterjuffers (75 soorten)
Family Aeshnidae glazenmakers (12 soorten)
Family Calopterygidae beekjuffers (2 soorten)
Family Coenagrionidae waterjuffers (17 soorten)
Genus Cercion kanaaljuffers (0 soorten)
Genus Ceriagrion koraaljuffers (1 soorten)
Genus Coenagrion waterjuffers (9 soorten)
Coenagrion armatum donkere waterjuffer
Coenagrion hastulatum speerwaterjuffer
Coenagrion lunulatum maanwaterjuffer
Coenagrion mercuriale mercuurwaterjuffer
Coenagrion ornatum vogelwaterjuffer
 Coenagrion puella azuurwaterjuffer
Coenagrion pulchellum variabele waterjuffer
Coenagrion scitulum gaffelwaterjuffer
Genus Enallagma watersnuffels (1 soorten)
Genus Erythromma roodoogjuffers (3 soorten)
Genus Ischnura grasjuffers (2 soorten)
Genus Nehalennia dwergjuffers (1 soorten)
Genus Pyrrhosoma vuurjuffers (1 soorten)
Family Cordulegastridae bronlibellen (1 soorten)
Family Corduliidae glanslibellen (6 soorten)
Family Gomphidae rombouten (8 soorten)
Family Lestidae pantserjuffers (7 soorten)
Family Libellulidae korenbouten (21 soorten)
Family Platycnemididae breedscheenjuffers (1 soorten)
Order Orthoptera sprinkhanen en krekels (61 soorten)
Order Plecoptera steenvliegen (31 soorten)
Order Raphidioptera (6 soorten)
Order Siphonaptera (50 soorten)
Order Strepsiptera (7 soorten)
Order Thysanoptera blaaspotigen (280 soorten)
Order Trichoptera kokerjuffers, schietmotten (191 soorten)
Order Zygentoma (5 soorten)
Class Malacostraca (283 soorten)
Class Maxillopoda (199 soorten)
Class Ostracoda (129 soorten)
Class Pauropoda (8 soorten)
Class Pycnogonida (16 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina