Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Class Myxomycetes (244 soorten)
Order Echinosteliales (5 soorten)
Order Liceales (51 soorten)
Order Physarales (109 soorten)
Family Didymiaceae (52 soorten)
Family Physaraceae (57 soorten)
Genus Craterium (8 soorten)
Craterium aureomagnum goudgeel kalkbekertje
Craterium aureonucleatum goudgeel kalkbekertje
Craterium aureum citroengeel kalkbekertje
Craterium brunneum donkerbruin kalkbekertje
Craterium concinnum bruin kalkbekertje
Craterium leucocephalum conisch kalkbekertje
 Craterium minutum witdeksel kalkbekertje
Craterium obovatum netkalkbekertje
Genus Fuligo (10 soorten)
Genus Leocarpus (1 soorten)
Genus Physarum (37 soorten)
Genus Willkommlangea (1 soorten)
Order Stemonitales (43 soorten)
Order Trichiales (36 soorten)
Class Protosteliomycetes (1 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina