Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Class Basidiomycetes (2788 soorten)
Order Agaricales plaatjeszwammen (1861 soorten)
Order Auriculariales (2 soorten)
Order Boletales (109 soorten)
Order Cantharellales (25 soorten)
Order Ceratobasidiales (9 soorten)
Order Christianseniales (0 soorten)
Order Cystofilobasidiales (0 soorten)
Order Dacrymycetales (9 soorten)
Order Filobasidiales (0 soorten)
Order Hymenochaetales (59 soorten)
Order Phallales (55 soorten)
Genus Pilacre (1 soorten)
Order Polyporales (338 soorten)
Family Albatrellaceae (0 soorten)
Family Atheliaceae (37 soorten)
Family Boreostereaceae (1 soorten)
Family Coriolaceae (0 soorten)
Family Corticiaceae (18 soorten)
Genus Crystallocystidium (1 soorten)
Family Cyphellaceae (6 soorten)
Family Cystostereaceae (0 soorten)
Family Epitheliaceae (1 soorten)
Family Fomitopsidaceae (21 soorten)
Family Ganodermataceae (6 soorten)
Family Gloeophyllaceae (4 soorten)
Family Hapalopilaceae (20 soorten)
Family Hyphodermataceae (30 soorten)
Family Meripilaceae (11 soorten)
Family Meruliaceae (31 soorten)
Genus Peniophorella (1 soorten)
Family Phanerochaetaceae (23 soorten)
Family Podoscyphaceae (5 soorten)
Family Polyporaceae (67 soorten)
Genus Agarico-igniarium (2 soorten)
Genus Agarico-pulpa (4 soorten)
Genus Amyloporia (2 soorten)
Genus Bresadolia (3 soorten)
Genus Cellularia (26 soorten)
Genus Cerioporus (5 soorten)
Genus Cerrena (5 soorten)
Genus Cladoporus (2 soorten)
Genus Coriolopsis (5 soorten)
Genus Coriolus (46 soorten)
Genus Daedaleopsis (8 soorten)
Genus Datronia (1 soorten)
Genus Dendropolyporus (1 soorten)
Genus Dichomitus (1 soorten)
Genus Fabisporus (3 soorten)
Genus Faerberia (1 soorten)
Genus Favolus (18 soorten)
Genus Fibroporia (2 soorten)
Genus Fomes (103 soorten)
Genus Fomitella (1 soorten)
Genus Funalia (4 soorten)
Genus Geopetalum (4 soorten)
Genus Haploporus (3 soorten)
Genus Hexagonia (6 soorten)
Genus Hirschioporus (3 soorten)
Genus Incrustoporia (3 soorten)
Genus Laetiporus (3 soorten)
Genus Laricifomes (1 soorten)
Genus Lentinopanus (1 soorten)
Genus Lentinus (75 soorten)
Genus Lentodium (3 soorten)
Genus Lenzites (50 soorten)
Genus Leucoporus (11 soorten)
Genus Melanopus (6 soorten)
Genus Microporus (59 soorten)
Genus Neolentinus (5 soorten)
Genus Oligoporus (17 soorten)
Genus Osmoporus (1 soorten)
Genus Panus (22 soorten)
Genus Perenniporia (4 soorten)
Genus Phaeolus (8 soorten)
Genus Phyllodontia (2 soorten)
Genus Physisporus (32 soorten)
Genus Placodes (18 soorten)
Genus Pocillaria (49 soorten)
Genus Polyporellus (21 soorten)
Genus Polyporus (528 soorten)
Genus Poria (155 soorten)
Genus Pseudotrametes (1 soorten)
Genus Pycnoporus (3 soorten)
 Pycnoporus cinnabarinus vermiljoenhoutzwam
Genus Royoporus (1 soorten)
Genus Scenidium (1 soorten)
Genus Skeletocutis (7 soorten)
Genus Trametella (3 soorten)
Genus Trametes (89 soorten)
Genus Trichaptum (3 soorten)
Genus Tyromyces (60 soorten)
Genus Ungulina (13 soorten)
Genus Vanderbylia (1 soorten)
Family Sistotremataceae (28 soorten)
Family Sparassidaceae (2 soorten)
Family Steccherinaceae (12 soorten)
Family Tubulicrinaceae (8 soorten)
Family Xenasmataceae (7 soorten)
Order Russulales (209 soorten)
Order Stereales (0 soorten)
Order Thelephorales (46 soorten)
Order Tremellales (61 soorten)
Order Tulasnellales (4 soorten)
Class Urediniomycetes (160 soorten)
Class Ustilaginomycetes (70 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina