Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Class Actinopterygii beenvissen (210 soorten)
Class Amphibia amfibieën (21 soorten)
Class Ascidiacea (11 soorten)
Class Aves vogels (492 soorten)
Order Anseriformes (64 soorten)
Order Apodiformes (3 soorten)
Order Charadriiformes (108 soorten)
Order Ciconiiformes (45 soorten)
Order Columbiformes (6 soorten)
Order Coraciiformes (5 soorten)
Order Cuculiformes (2 soorten)
Order Falconiformes (34 soorten)
Family Accipitridae haviken en arenden (26 soorten)
Genus Accipiter (2 soorten)
Accipiter gentilis havik
 Accipiter nisus sperwer
Genus Aegypius (1 soorten)
Genus Aquila (4 soorten)
Genus Buteo (3 soorten)
Genus Circaetus (1 soorten)
Genus Circus (4 soorten)
Genus Elanus (1 soorten)
Genus Gypaetus (1 soorten)
Genus Gyps (1 soorten)
Genus Haliaeetus (2 soorten)
Genus Hieraaetus (2 soorten)
Genus Milvus (2 soorten)
Genus Neophron (1 soorten)
Genus Pernis (1 soorten)
Family Falconidae valken (7 soorten)
Family Pandionidae visarenden (1 soorten)
Order Galliformes (4 soorten)
Order Gruiformes (14 soorten)
Order Passeriformes (188 soorten)
Order Picimorphes (7 soorten)
Order Strigiformes (11 soorten)
Order Upupiformes (1 soorten)
Class Cephalaspidomorphi kopschildvissen (3 soorten)
Class Cephalochordata (1 soorten)
Class Chondrichthyes kraakbeenvissen (22 soorten)
Class Elasmobranchii (4 soorten)
Class Mammalia zoogdieren (113 soorten)
Class Reptilia reptielen (16 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina