Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Class Myxomycetes (244 soorten)
Order Echinosteliales (5 soorten)
Order Liceales (51 soorten)
Order Physarales (109 soorten)
Order Stemonitales (43 soorten)
Family Stemonitidaceae (43 soorten)
Genus Diachea (2 soorten)
Genus Diacheopsis (1 soorten)
Genus Elaeomyxa (1 soorten)
Genus Enerthenema (1 soorten)
Genus Lamproderma (5 soorten)
Genus Macbrideola (2 soorten)
Genus Paradiacheopsis (5 soorten)
Genus Stemonaria (1 soorten)
Genus Stemonitis (13 soorten)
Stemonitis axifera roodbruin netpluimpje
Stemonitis flavogenita schijfnetpluimpje
 Stemonitis fusca gebundeld netpluimpje
Variety Stemonitis fusca var. fusca gebundeld netpluimpje (0 soorten)
Variety Stemonitis fusca var. rufescens (0 soorten)
Stemonitis herbatica glad netpluimpje
Stemonitis inconspicua klein netpluimpje
Stemonitis lignicola lang netpluimpje
Stemonitis marjana
Stemonitis mussooriensis doornnetpluimpje
Stemonitis nigrescens zwart netpluimpje
Stemonitis pallida stekelig netpluimpje
Stemonitis smithii kaneelkleurig netpluimpje
Stemonitis splendens grootmazig netpluimpje
Stemonitis virginiensis bruin netpluimpje
Genus Stemonitopsis (6 soorten)
Genus Symphytocarpus (6 soorten)
Order Trichiales (36 soorten)
Class Protosteliomycetes (1 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina