Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Phylum Anamorphic fungi (0 soorten)
Phylum Ascomycota (2722 soorten)
Phylum Basidiomycota (3018 soorten)
Class Basidiomycetes (2788 soorten)
Order Agaricales plaatjeszwammen (1861 soorten)
Order Auriculariales (2 soorten)
Order Boletales (109 soorten)
Order Cantharellales (25 soorten)
Order Ceratobasidiales (9 soorten)
Order Christianseniales (0 soorten)
Order Cystofilobasidiales (0 soorten)
Order Dacrymycetales (9 soorten)
Order Filobasidiales (0 soorten)
Order Hymenochaetales (59 soorten)
Order Phallales (55 soorten)
Genus Pilacre (1 soorten)
Order Polyporales (338 soorten)
Order Russulales (209 soorten)
Family Auriscalpiaceae (6 soorten)
Family Bondarzewiaceae (0 soorten)
Genus Gloeopeniophorella (1 soorten)
Family Hericiaceae (6 soorten)
Family Lachnocladiaceae (6 soorten)
Family Peniophoraceae (21 soorten)
Family Russulaceae (143 soorten)
 Genus Lactarius (15 soorten)
Lactarius aspideus
Lactarius chrysorrheus zwavelmelkzwam
Lactarius controversus populiermelkzwam
Lactarius deliciosus smakelijke melkzwam
Lactarius hepaticus levermelkzwam
Lactarius mitissimus
Lactarius pubescens donzige melkzwam
Lactarius quietus kaneelkleurige melkzwam
Lactarius rufus rossige melkzwam
Lactarius sanguifluus wijnrode melkzwam
Lactarius subdulcis bitterzoete melkzwam
Lactarius tabidus
Lactarius theiogalus
Lactarius torminosus baardige melkzwam
Genus Russula (130 soorten)
Family Stereaceae (27 soorten)
Order Stereales (0 soorten)
Order Thelephorales (46 soorten)
Order Tremellales (61 soorten)
Order Tulasnellales (4 soorten)
Class Urediniomycetes (160 soorten)
Class Ustilaginomycetes (70 soorten)
Phylum Chytridiomycota (10 soorten)
Phylum Dictyosteliomycota (1 soorten)
Phylum Myxomycota (245 soorten)
Phylum Oomycota (129 soorten)
Phylum Plasmodiophoromycota (2 soorten)
Phylum Zygomycota (72 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina