Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Class Arachnida spinachtigen (889 soorten)
Class Branchiopoda (3 soorten)
Class Chilopoda (42 soorten)
Class Diplopoda (58 soorten)
Class Entognatha (1 soorten)
Class Insecta insecten (18469 soorten)
Order Coleoptera kevers, schildvleugeligen, torren (4078 soorten)
Order Dermaptera oorwormen (6 soorten)
Order Dictyoptera (9 soorten)
Order Diptera vliegen en muggen (5104 soorten)
Family Acartophthalmidae (2 soorten)
Family Acroceridae spinvliegen (7 soorten)
Family Agromyzidae mineervliegen (198 soorten)
Family Anisopodidae venstermuggen (6 soorten)
Family Anthomyiidae bloemvliegen (121 soorten)
Family Anthomyzidae (10 soorten)
Family Asilidae roofvliegen (40 soorten)
Family Asteiidae (6 soorten)
Family Atelestidae (2 soorten)
Family Athericidae waterdazen (3 soorten)
Family Aulacigastridae (1 soorten)
Family Bibionidae zwarte vliegen, rouwvliegen (16 soorten)
Family Bolitophilidae (8 soorten)
Family Bombyliidae wolzwevers (18 soorten)
Family Braulidae bijenluizen (1 soorten)
Family Calliphoridae bromvliegen (38 soorten)
Family Camillidae (4 soorten)
Family Campichoetidae (2 soorten)
Family Canacidae (2 soorten)
Family Carnidae (5 soorten)
Family Cecidomyiidae (345 soorten)
Family Ceratopogonidae knijten of knutjes (110 soorten)
Family Chamaemyiidae (22 soorten)
Family Chaoboridae pluimmuggen (6 soorten)
Family Chironomidae dansmuggen (428 soorten)
Family Chloropidae halmvliegen (144 soorten)
Family Chyromyidae (3 soorten)
Family Clusiidae (7 soorten)
Family Coelopidae wiervliegen (5 soorten)
Family Coenomyiidae geurvliegen (1 soorten)
Family Conopidae blaaskopvliegen (33 soorten)
Family Culicidae steekmuggen (35 soorten)
Family Cylindrotomidae buismuggen (4 soorten)
Family Diadocidiidae (2 soorten)
Family Diastatidae (5 soorten)
Family Ditomyiidae (2 soorten)
Family Dixidae meniscusmuggen (14 soorten)
Family Dolichopodidae slankpootvliegen (244 soorten)
Family Drosophilidae fruitvliegen (46 soorten)
Family Dryomyzidae (3 soorten)
Family Empididae dansvliegen (180 soorten)
Family Ephydridae oevervliegen (106 soorten)
Family Fanniidae (41 soorten)
Family Helcomyzidae (1 soorten)
Family Heleomyzidae afvalvliegen (47 soorten)
Family Heterocheilidae (1 soorten)
Family Hippoboscidae luisvliegen (12 soorten)
Family Hybotidae (125 soorten)
Family Keroplatidae (36 soorten)
Family Lauxaniidae (48 soorten)
Family Limoniidae steltmuggen (144 soorten)
Family Lonchaeidae (34 soorten)
Family Lonchopteridae (7 soorten)
Family Megamerinidae boomschorsvliegen (1 soorten)
Family Micropezidae spillebeenvliegen (9 soorten)
Family Microphoridae (3 soorten)
Family Milichiidae (9 soorten)
Family Muscidae echte vliegen (190 soorten)
Family Mycetobiidae (1 soorten)
Family Mycetophilidae paddestoelmuggen (244 soorten)
Family Nycteribiidae vleermuisluisvliegen (4 soorten)
Family Odiniidae (5 soorten)
Family Oestridae horzels (12 soorten)
Family Opetiidae (1 soorten)
Family Opomyzidae grasvliegen (14 soorten)
Family Pallopteridae (9 soorten)
Family Pediciidae (12 soorten)
Family Periscelididae (2 soorten)
Family Phaeomyiidae miljoenpootvliegen (2 soorten)
Family Phoridae bochelvliegen (262 soorten)
Family Piophilidae (10 soorten)
Family Pipunculidae oogkopvliegen (80 soorten)
Family Platypezidae breedvoetvliegen (24 soorten)
Family Platystomatidae prachtvliegen (2 soorten)
Family Psilidae wortelvliegen (25 soorten)
Family Psychodidae motmuggen, motmugjes (49 soorten)
Family Ptychopteridae glansmuggen (7 soorten)
Family Rhagionidae snipvliegen (19 soorten)
Family Rhinophoridae pissebedvliegen (7 soorten)
Family Sarcophagidae dambordvliegen (74 soorten)
Family Scathophagidae drekvliegen (43 soorten)
 Family Scatopsidae (32 soorten)
Genus Anapausis (6 soorten)
Genus Apiloscatopse (4 soorten)
Genus Aspistes (1 soorten)
Genus Coboldia (1 soorten)
Genus Colobostema (2 soorten)
Genus Ectaetia (2 soorten)
Genus Efcookella (2 soorten)
Genus Holoplagia (1 soorten)
Genus Parascatopse (1 soorten)
Genus Reichertella (4 soorten)
Genus Rhexoza (1 soorten)
Genus Scatopse (1 soorten)
Genus Swammerdamella (2 soorten)
Genus Thripomorpha (8 soorten)
Family Scenopinidae venstervliegen (1 soorten)
Family Sciaridae rouwmuggen (80 soorten)
Family Sciomyzidae slakkendoders (58 soorten)
Family Sepsidae wappervliegen (24 soorten)
Family Simuliidae kriebelmuggen (17 soorten)
Family Sphaeroceridae mestvliegen (77 soorten)
Family Stratiomyidae wapenvliegen (43 soorten)
Family Syrphidae zweefvliegen (332 soorten)
Family Tabanidae dazen, blinddazen, steekvliegen (38 soorten)
Family Tachinidae sluipvliegen (334 soorten)
Family Tanypezidae langpootvliegen (1 soorten)
Family Tephritidae boorvliegen (79 soorten)
Family Tethinidae (7 soorten)
Family Thaumaleidae bronmuggen (1 soorten)
Family Therevidae viltvliegen (14 soorten)
Family Tipulidae langpootmuggen (89 soorten)
Family Trichoceridae wintermuggen (8 soorten)
Family Ulidiidae prachtvliegen (14 soorten)
Family Xylomyidae (2 soorten)
Family Xylophagidae houtvliegen (2 soorten)
Order Embioptera (1 soorten)
Order Ephemeroptera eendagsvliegen, haften (65 soorten)
Order Hemiptera snavelinsecten (1128 soorten)
Order Hymenoptera vliesvleugeligen (5017 soorten)
Order Lepidoptera vlinders (2282 soorten)
Order Mecoptera schorpioenvliegen (6 soorten)
Order Megaloptera (3 soorten)
Order Microcoryphia (5 soorten)
Order Neuroptera (59 soorten)
Order Odonata libellen en waterjuffers (75 soorten)
Order Orthoptera sprinkhanen en krekels (61 soorten)
Order Plecoptera steenvliegen (31 soorten)
Order Raphidioptera (6 soorten)
Order Siphonaptera (50 soorten)
Order Strepsiptera (7 soorten)
Order Thysanoptera blaaspotigen (280 soorten)
Order Trichoptera kokerjuffers, schietmotten (191 soorten)
Order Zygentoma (5 soorten)
Class Malacostraca (283 soorten)
Class Maxillopoda (199 soorten)
Class Ostracoda (129 soorten)
Class Pauropoda (8 soorten)
Class Pycnogonida (16 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina