Boomstructuur bekijken:


Klik op:

taxon naam

om details te zien van het taxon
om te ontvouwen
om samen te klappen


Animalia dieren (22779 soorten)
Phylum Annelida ringwormen (178 soorten)
Phylum Arthropoda geleedpotigen (20097 soorten)
Class Arachnida spinachtigen (889 soorten)
 Order Araneae spinnen (630 soorten)
Family Agelenidae trechterspinnen (13 soorten)
Family Amaurobiidae (6 soorten)
Family Anapidae (1 soorten)
Family Anyphaenidae (1 soorten)
Family Araneidae kruisspinachtigen (35 soorten)
Family Atypidae (2 soorten)
Family Clubionidae zakspinnen (22 soorten)
Family Corinnidae (2 soorten)
Family Cybaeidae (1 soorten)
Family Dictynidae kaardespinnen (14 soorten)
Family Dysderidae celspinnen (3 soorten)
Family Eresidae (1 soorten)
Family Gnaphosidae (34 soorten)
Family Hahniidae (8 soorten)
Family Linyphiidae hangmatspinnen (229 soorten)
Family Liocranidae (12 soorten)
Family Lycosidae (43 soorten)
Family Mimetidae (4 soorten)
Family Miturgidae (4 soorten)
Family Mysmenidae (1 soorten)
Family Nesticidae (1 soorten)
Family Oecobiidae (1 soorten)
Family Oonopidae (5 soorten)
Family Oxyopidae (2 soorten)
Family Philodromidae (18 soorten)
Family Pholcidae (3 soorten)
Family Pisauridae wolfspinnen (3 soorten)
Family Salticidae (40 soorten)
Family Scytodidae (2 soorten)
Family Segestriidae (3 soorten)
Family Sicariidae (1 soorten)
Family Sparassidae (3 soorten)
Family Tetragnathidae (15 soorten)
Family Theridiidae kogelspinnen (51 soorten)
Family Theridiosomatidae (1 soorten)
Family Thomisidae krabspinnen (35 soorten)
Family Titanoecidae (1 soorten)
Family Uloboridae (3 soorten)
Family Zodariidae (1 soorten)
Family Zoridae (5 soorten)
Order Prostigmata (236 soorten)
Order Pseudoscorpiones (23 soorten)
Class Branchiopoda (3 soorten)
Class Chilopoda (42 soorten)
Class Diplopoda (58 soorten)
Class Entognatha (1 soorten)
Class Insecta insecten (18469 soorten)
Class Malacostraca (283 soorten)
Class Maxillopoda (199 soorten)
Class Ostracoda (129 soorten)
Class Pauropoda (8 soorten)
Class Pycnogonida (16 soorten)
Phylum Bryozoa (154 soorten)
Phylum Cephalorhyncha (2 soorten)
Phylum Chaetognatha (1 soorten)
Phylum Chordata (893 soorten)
Phylum Ciliophora (13 soorten)
Phylum Cnidaria (52 soorten)
Phylum Echinodermata (27 soorten)
Phylum Echiura (2 soorten)
Phylum Entoprocta (1 soorten)
Phylum Gastrotricha (36 soorten)
Phylum Mollusca weekdieren (334 soorten)
Phylum Nematoda (469 soorten)
Phylum Nemertina (10 soorten)
Phylum Phoronida (1 soorten)
Phylum Platyhelminthes platwormen (164 soorten)
Phylum Porifera (34 soorten)
Phylum Rotifera (306 soorten)
Phylum Sipuncula (1 soorten)
Chromista (126 soorten)
Fungi schimmels (8638 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)

Vorige pagina