Aantal soorten:

planten

Chromista (126 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)
Phylum Bryophyta mossen (571 soorten)
Phylum Charophyta kranswieren (26 soorten)
Phylum Chlorophyta groenwieren (309 soorten)
Class Bryopsidophyceae (5 soorten)
Class Chlorophyceae (281 soorten)
Class Ulvophyceae (28 soorten)
Phylum Rhodophyta roodwieren (178 soorten)
Phylum Tracheophyta vaatplanten (1502 soorten)
Phylum Xanthophyta xanthofyten (48 soorten)

Vorige pagina

dieren
paddestoelen