Aantal soorten:

planten

Chromista (126 soorten)
Plantae planten (2633 soorten)
Phylum Bryophyta mossen (571 soorten)
Class Andreaeopsida (2 soorten)
Class Anthocerotopsida (4 soorten)
Class Bryopsida bladmossen (410 soorten)
Class Marchantiopsida (125 soorten)
Class Sphagnopsida (30 soorten)
Phylum Charophyta kranswieren (26 soorten)
Phylum Chlorophyta groenwieren (309 soorten)
Phylum Rhodophyta roodwieren (178 soorten)
Phylum Tracheophyta vaatplanten (1502 soorten)
Phylum Xanthophyta xanthofyten (48 soorten)

Vorige pagina

dieren
paddestoelen