Samenwerking:


Vele specialisten, individuele experts en vrijwilligers die behoren tot een groot aantal wetenschappelijke instellingen en verenigingen die gegevens verzamelen over biodiversiteit in België zorgen voor een belangrijke bijdrage tot de vervollediging van de Belgische soortenlijst.

A Pan-European Species directories Infrastructure (PESI)
 

PESI provides standardised and authoritative taxonomic information by integrating and securing Europe’s taxonomically authoritative species name registers and nomenclators (name databases) and associated exper(tise) networks that underpin the management of biodiversity in Europe.

   
ARKive – endangered species photos, videos and facts
 
ARKive is a free online resource, bringing together and creatively sharing the world’s best wildlife imagery to engage the global community with the wonders of nature. ARKive is an initiative of the charity Wildscreen whose mission is to use the power of wildlife imagery to inspire people to discover, value and protect the natural world.
   
Belgian Biodiversity Platform
 
This Platform is the information and communications hub on biodiversity science and research in Belgium. It gives you a privileged access to primary biodiversity data and biodiversity research information. It encourages interdisciplinary cooperation among scientists and serves as an interface between researchers and science policy.
   
Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois (CRNFB)
 
Le CRNFB réunit une série de compétences qui ont trait aux domaines de la conservation de la nature et de sa biodiversité, la faune sauvage, en particulier les espèces "grand-gibier", la faune piscicole et l'hydrobiologie, l'équilibre des systèmes forestiers incluant la conservation et l'amélioration des ressources forestières et la technologie du bois et de ses dérivés, en particulier les relations entre la sylviculture et la qualité du bois, l'utilisation, la transformation, le conditionnement et la préservation du matériau.
   
Fauna Europaea (FaEu)
 

Fauna Europaea contributes to the European Community Biodiversity Strategy by supporting one of the main themes of the Strategy: to identify and catalogue the components of European biodiversity into a database to serve as a basic tool for science and conservation policies.

   
Federaal Wetenschapsbeleid - Politique scientifique fédérale
 
Het Belgische Federale Wetenschapsbeleid ondersteunt de Federale musea en wetenschappelijke instellingen.

La Politique scientifique fédérale belge soutient les musées et établissements scientifiques fédéraux.
   
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.
   
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Royal Belgian Institute of Natural Sciences
(KBIN - IRScNB - RBINS)
 

Het Instituut voor Natuurwetenschappen doet intensief aan wetenschappelijk onderzoek, vervult diensten van openbaar nut en staat voor iedereen open via het Museum voor Natuurwetenschappen. Het Museum is het venster op het wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht door het instituut, het internationaal befaamde onderzoekscentrum waar het deel van uitmaakt. Het herbergt ook de Belgische Geologische Dienst.

L'institut des Sciences naturelles développe d'importantes activités de recherche scientifique, il effectue des missions de service public et il s'ouvre à tous à travers le Muséum des Sciences naturelles. Le Muséum constitue la vitrine des recherches scientifiques menées à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, le centre de recherche de renommée internationale dont il fait partie intégrante. L'institut accueille aussi le Service géologique de Belgique.

The institute of Natural Science is involved in important scientific research activities and carries out public service missions. It is open to everyone through the Museum of Natural Sciences. The Museum acts as a showcase for scientific research conducted by the institute, an internationally renowned center of which the Museum is an integral part. It hosts also the Geological Survey of Belgium.

   
Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement (BIM - IBGE)
 
De website van Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Le site de Bruxelles Environnement, l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.
   
Natagora
 
Natagora is een vereniging ter bescherming van de natuur, die actief is in Brussel en Wallonië.

Natagora se consacre à la protection de la nature dans Wallonie et Bruxelles.
   
Nationale Plantentuin van België - Jardin botanique national de Belgique
 
De Nationale Plantentuin van België is een botanische tuin van wereldformaat en tevens een onderzoeksinstelling waar tropische en Europese plantkunde centraal staat.

Le Jardin botanique national de Belgique est un jardin botanique de renommée mondiale et un centre d’excellence pour la recherche en botanique tropicale et européenne.
   
Natuurpunt
 
Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met als belangrijkste pijlers natuurstudie, beheer en educatie.
   
Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB Naturalis)
 
NCB Naturalis, het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit, is gelanceerd op 28 januari 2010 als resultaat van de samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam (Zoölogisch Museum Amsterdam), de Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Nationaal Herbarium Nederland) en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden.

NCB Naturalis, the Netherlands Centre for Biodiversity, was launched on 28 January 2010. The centre is the result of cooperation between Amsterdam University (Amsterdam Zoological Museum), Leiden University and Wageningen University and Research Centre (National Herbarium Nederland) and the National Natural History Museum Naturalis in Leiden.
   
Statistics Belgium
 
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft in België de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken. Daarnaast is de ADSEI ook belast met de productie van Europese statistieken.

La Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) assume la responsabilité de produire les statistiques nationales (officielles) de la Belgique.  Elle est également chargée de la production de statistiques européennes.

The Directorate General Statistics and Economic Information (DGSEI) is in charge of the national (official) statistics in Belgium. The DGSEI is also responsible for the production of European statistics.
   
Taxonomie végétale et Biologie de la conservation, Université de Liège
 

L'Unité de recherche et d'enseignement "Taxonomie végétale et biologie de la conservation" fait partie du Département des Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège.

L'Unité regroupe principalement trois pôles d'activités :

Cours et enseignements  : cours de première et deuxième licences en biologie végétale, et divers DEA (diplôme d'études approfondies), DEC (diplôme d'études complémentaires), DES (diplôme d'études spécialisées).

Taxonomie et phylogénie végétales  : centre de référence en Communauté Française de Belgique, le laboratoire jouit d'une très grande expérience en taxonomie de plusieurs grands groupes de plantes.

aCREA  (Conseils et Recherches en Ecologie Appliquée) : les travaux et recherches de aCREA sont axés sur la prise en compte de l'écologie dans les domaines de la sauvegarde et de la gestion des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages. aCREA adhère à un code d'éthique dans la conduite de ses travaux.

   
Vlaams Instituut voor de Zee - Flanders Marine Institute (VLIZ)
 

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.
Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt.
Het VLIZ sluit samenwerkingsovereenkomsten af met Vlaamse onderzoeksgroepen en administraties én integreert haar activiteiten in nationale en internationale netwerken.
Belangrijke activiteiten zijn het beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 'Zeeleeuw'.

The Flanders Marine Institute (VLIZ) is the coordination and information platform for marine scientific research in Flanders.
The VLIZ is a focal point for marine and coastal-related research and serves as an international contact point.
The VLIZ signs cooperation agreements with Flemish research groups and administrations and furthermore integrates its activities in national and international networks.
Major activities are the management of the Flanders Marine Data and Information Centre (VMDC), the Infodesk, the Sea Library and the research vessel 'Zeeleeuw'.

   

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen coördineert dit project.

De Belgische soortenlijst kan eveneens het nationaal knooppunt worden binnen de Encyclopedia of Life (EOL).