Voorkomen:

Voor de status van het voorkomen maken we dankbaar gebruik van de categorieën die Naturalis heeft gecreeërd en ons heeft aangeboden. Er worden onderstaande categorieën gehanteerd. De lijst met inheemse soorten voor België wordt samengesteld uit de categorieën 1a (Oorspronkelijk), 2a (Ingeburgerd) en 2b (Inburgerend).

 0 Te beoordelen
Gemeld voor de Belgische lijst, maar nog niet beoordeeld.

 0a Correct, te verfijnen
Soort komt in België voor maar de precieze status moet nog worden bepaald.

 1a Oorspronkelijk
Op eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

 1b Incidenteel/Periodiek
Op eigen kracht ons land bereikt, heeft zich minder dan 10 jaar achtereen voortgeplant. Ook voor toevallige gasten en soorten die periodiek (wintergasten) in ons land voorkomen/kwamen.

 2a Ingeburgerd
Door de mens geïntroduceerd, en heeft zich minimaal 100 jaar na introductie zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend).

 2b Inburgerend
Door de mens geïntroduceerd en heeft zich tussen 10 en 100 jaar zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend).

 2c Exoot
Door de mens geïntroduceerd en heeft zich minder dan 10 jaar zelfstandig kunnen handhaven (voortplantend).

 2d Incidentele import
Door de mens geïntroduceerd en zich niet voortplantend. Vaak zullen deze soorten niet worden opgenomen.

nb. Voor langlevende soorten als bomen alleen 2a Ingeburgerd (min. 3 generaties, 3 locaties) en 2c en 2d.

 3a Onvoldoende gegevens
Gemeld voor België, maar de status is onduidelijk. Bijvoorbeeld namen zonder adequate bronvermelding, incidentele waarnemingen waaraan geen interpretatie te geven is of in de literatuur vermelde twijfelachtige vondsten waarvan geen bewijsmateriaal bewaard is gebleven. Uitleg in opmerkingenveld.

 3b Onterecht gemeld
Gemeld voor België, maar onterecht, bijvoorbeeld als gevolg van een determinatiefout.

 3c Verwacht
Is niet gemeld voor België, maar komt er mogelijk wel voor (of kan er op korte termijn terecht komen) op basis van waarnemingen in het buitenland.

 3d Auct
Onterecht gebruikte naam, bijvoorbeeld als gevolg van een fout in een determinatietabel (auct nec - gevallen). Alleen voor soorten die niet in België voorkomen. Indien bekend is dat de naam voor België is gemeld, dan wordt 3b gekozen. In opmerkingenveld wordt aangeven welke soort bedoeld werd.

 4 overig
Namen die niet direct betrekking hebben op België, maar waarvan het om een of andere reden toch wenselijk is dat ze worden opgenomen.