Soort: Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)

< Terug naar zoekresultaat

Beschermingsstatus
Vlaanderen
22.09.1980 Koninklijk besluit houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse diersoorten, die niet onder toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming

Het is ten allen tijde en om het even waar verboden: Deze diersoorten te bejagen, te vangen om ze in gevangenschap te houden, in gevangenschap te houden of te doden, ongeacht hun ontwikkelingsstadium; de woon- of schuiplaatsen van deze diersoorten te beschadigen of met opzet te verstoren; deze diersoorten, levend of dood, onder welke vorm ook te vervoeren, te verhandelen, kosteloos of tegen betaling af te staan