Soort: Orchis purpurea Huds.

< Terug naar zoekresultaat

Beschermingsstatus
Vlaanderen
16.02.1976 Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten

Bescherming van ondergrondse delen van plant, tot en met de wortelhals

Brussel
16.02.1976 Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten

Bescherming van ondergrondse delen van plant, tot en met de wortelhals


Rode Lijst*