Gebruiken van foto's:

Creative Commons License

Op alle beeldmateriaal is - tenzij uitzonderlijk anders vermeld - een Creative Commons licentie van toepassing:

De gebruiker mag:

  • het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.

    Geen afgeleide werken. De gebruiker mag het werk niet bewerken.